fredag den 18. juni 2021

Pituitary Dwarfism

De første to DNA resultater er påført listen, som resultat nr 5.

Send gerne diagnosekort og hundens navn og forældre, så opdaterer jeg listen.


tirsdag den 1. juni 2021

Ny aktivitet

 Kære Tibbefolk


Nu er der endelig mulighed for at samles. Merethe invitere, se mere under aktiviteter.


fredag den 26. februar 2021

søndag den 31. januar 2021

Nye danske champions

Til trods for der ikke var mange udstillinger sidste år, nåede der alligevel at blive klækket tre nye danske champions. Tillykke til dem!

Tak til Merethe for at opdatere championsiderne.

Lad os håbe af det hen på foråret bliver muligt igen at mødes på udstillingerne.

Mange henvender sig vedrørende hvalpe - men som I kan se er der flere kuld planlagt - og jeg kan røbe, at der er endnu flere, som snart kommer på listen.

Hanne


søndag den 20. december 2020

In Memoriam

 Bente Rytter Jørgensen er ikke længere i blandt os. Bente døde af ALS, den 19. 12. 2020. 75 år gammel.

Bente opdrættede Tibetansk Terrier  under navnet Tenzing. Som en af racens pionerer var hun dybt engageret  og med til at starte Tibetanerklubben i 1977. Bentes opdræt var kendt og respekteret både i og udenfor landets grænser. 

Vore tanker går til Bentes efterladte.

Æret være Bentes minde.

Der vil blive sendt en bårebuket fra Tibetanergruppen.

I anledning af TIbetanerklubbens 30 års jubilæum skrev Bente følgende til vores blad, Tibetaneren, juni 2007

Da jeg fik min første Tibetanske Terrier i 1973, blev jeg selvfølgelig medlem af Klubben for Tibetanske Racer, som den gang bestod af 4 racer, Tibetansk Spaniel, Shih Tzu, Lhasa Apso og Tibetansk Terrier.

Den 10.4.1976 var jeg så til generalforsamling i Roskilde på Hotel Prinsen, hvor klubben blev opløst, og der blev dannet 2 nye klubber for Lhasa Apso og Tibetansk Terrier. Tibetansk Spaniel og Shih Tzu kom over i Fællesklubben, som den hed dengang. Det blev min start i Tibetanerklubbens bestyrelse, hvor jeg har været aktiv i ca. 15 år, som har været en dejlig tid med mange spændende oplevelser.

Vi holdt den stiftende Generalforsamling den 30.10.1976, hvor vi fik nedskrevet vores love m.m.. De blev afsendt til DKK til godkendelse. Bestyrelsen bestod af Poula Møller, Jette Zerlang, Bitten Heide Jørgensen, Grethe Højsgård, Lis Hansen og Bente Rytter.

Kirsten Krøyer havde vores hvalpe anvisning, Bitten Heide Jørgensen lavede vores dengang udmærkede blad.

Vi startede stille og roligt op med udstillinger og senere arrangerede vi så flere udstillinger sammen med andre klubber.

Da der ikke havde været arrangeret ringtræning og pelspleje, var det noget vi tog fat på, og der var stor tilslutning omkring det, vi var næsten hver gang fra 12-20 personer. Det blev afholdt i Karlslunde Borgerhus, som jeg kunne få lov at låne, da jeg dengang boede i Greve. Vi trænede en gang om ugen hele vinteren, hvor vi så sluttede af med kaffe, og så gik snakken om vores fælles ven, den Tibetanske Terrier.

Senere arrangerede vi lydighedstræning ude i Bernstorff Parken med Erling Olsen. Det var rigtigt godt og også her var der en stor tilslutning. Hans kone, der også er træner, måtte træde til med et hold, og vi gik så op til en afsluttende prøve.

Vi fik senere kontakt med Poul Stanton, der bor i Sverige og opdrætter Tibetanske Terrier og Lhasa Apso, han er også dommer for racen. En gang han var i Danmark fik vi arrangeret en aften, hvor han kom og demonstrerede pelspleje, - til hverdag og til udstilling. Han delte ud af mange gode tips, jeg må jo sige, der var jo ikke så mange dengang, der havde den store viden om pelspleje.

Så lavede vi nogle foredrag bl.a., med Per Sørensen, og så med Narvang Losang, der viste lysbilleder fra Tibet og fortalte meget levende om deres kultur der ude, derefter sluttede vi af med Tibetaner mad, eller skal vi sige Kinesisk Taffel. Han havde en del ting med fra Tibet, som blev solgt og pengene gik til at hjælpe tibetanerne.

Ja, vi prøvede på alle måder at lave noget, der kunne skaffe penge til klubben, så vi havde noget at arbejde med, til alt det vi gerne ville gøre for klubben.

Senere startede vi så på at lave juleudstilling, som er blevet en stor succes, der lever den dag i dag.

Senere tog vi fat på at lave de PRA lister, som Poula Møller havde startet, som Marianne D. Dons er promotor for.

Vi lavede også i en del år gåture til Skjoldnæs Holm Skovene, hvor der også var stor tilslutning med børn og bedsteforældre. Det var som regelen om vinteren, så vi havde kælke med til børnene.

Jeg vil slutte min beretning om den tid jeg har haft i Tibetaner Klubben og håbe at Tibetanerklubben vil bestå i mange år ud i fremtiden. Jeg håber, der altid vil være nogle, der vil arbejde for vores dejlige hunderace.

Bente Rytter


torsdag den 17. december 2020

Julelæsning

Klubben for Små Selskabshunde udgiver et blad fire gange om året. Bladet hedder Lille Hund.

Det stof, der har omhandlet Tibetansk Terrier, er samlet i en pdf.

Du finder det på siden: Litteratur. Nederst.

God fornøjelse, hvis har lyst til at se, hvad der er sket i 2020.