lørdag den 21. august 2021

Generalforsamling i KSS

I dag blev der afholdt generalforsamling i KSS i Nyborg.

Mit gæt er der var ca 40 til stede. Klubben tæller ca 800 medlemmer.Marie Pedersens beretning og regnskabet blev godkendt. Det sidste med et underskud på 107.000,-

Corona har betydet ingen indtægter fra udstillinger. Det håber, KSS at det nye år retter op på.

Programmet for 2022 blev afsløret:

19./3. Generalforsamling

2./4. Møde for racerepræsentanter

6./3. Udstilling Køge

30./4. Udstilling Hasmark

1./5. Udstilling Hasmark

22.,23.,24./7. Udstilling Vejen

3.4./9. Udstilling Køge

27./11. Udstilling Brørup.

Bladet Lille Hund

For et år siden blev bladet digitalt. Mange savner det trykte blad, så fra det nye år bliver det muligt at få et trykt eksemplar tilsendt mod en betaling på 300,- pr år. Der udkommer 5 blade årligt.

Medlemskontingent

Forbliver uændret på 425,-

Indlæg til bladet

De øvrige racerepræsentanter kæmper samme kamp som jeg med at få hjælp til stof. En turnus ordning blev anbefalet. 

Medlemsmøde

Racerepræsentanterne blev opfordret til at afholde medlemsmøder, nu hvor det igen er muligt. Jeg holder gerne et møde, hvis der er stemning for det.

Hanne Mathiasen