mandag den 21. oktober 2019

Patella attest

Vi har fået svar fra KSS på vores ansøgning om at få kravet om patella-attest fjernet.
Det vil KSS ikke anbefale.


Dette er mailens ordlyd:

Kære Hanne Mathiesen og TT-gruppen,
Da I ansøgte om optagelse i KSS, blev der meget tydeligt sagt/skrevet,  at det var på lige fod med klubbens øvrige racer.
Dette accepterede I, og jeres race blev derefter optaget i Klubben.
Det er en generalforsamlingsbeslutning, at ALLE klubbens racer skal PL-undersøges og udstilles/avlsgodkendes for at kunne få påtegnelsen:
Denne hund er avlet efter Klubben For Små Selskabshunde og Dansk Kennel Klubs avlsanbefalinger.  
Bestyrelsen kan derfor ikke anbefale, at PL-kravet bliver ophævet.
Med venlig hilsen 
Marie Petersen