søndag den 7. april 2019

Generalforsamling I KSS

Gårsdagen bød på den årlige generalforsamling i KSS.
TT blev representeret af Tine Boutrup, Maj-Britt Christensen og undertegnede.
Dagsorden kan læses i februarnummeret af Lille Hund.
Bestyrelsens referatet vil blive lagt på KSS's hjemmeside.
Hanne Mathiasen