søndag den 28. oktober 2018

Referat af efterårsmøde27.10.2018

Programmet lød:
  • Orientering om klubben v/Marie Petersen
  • Jørgen Hindse - formand for Dansk Kennel Klub: Orientering, debat og spørgsmål om fremtidige avlsformer i KSS

Marie Petersen orienterede om flg:

KSS har knap 800 medlemmer. MP opfordrede til, at alle medlemmer oplyser deres mailadresser, således at alle kan modtage nyhedsbreve.

KSSs bestyrelse har besluttet at KSS indstiller Ulla Hansen til DKK forestående bestyrelsesvalg. MP opfordrer alle til at stemme på UH.

KSSs udstillingsudvalg efterlyser haller, som er min. 2000 m2. til afholdelse af udstillinger. Har du kendskab til en egnet hal, så kontakt: 
Søren Lauritsen, 61 20 00 23,  mail@naturedogs.dk

Udstillinger i 2019:
  • Lørdag den 23. marts: Hedensted - 2 udstillinger
  • Lørdag & søndag den 25. og 26. maj: Sjælland  - 2 udstillinger hver dag
  • Fredag/lørdag/søndag den 19., 20. og 21. juli - Vejen - 1 udstilling hver dag
  • Fredag den 16. august: Bornholm -  2 udstillinger
  • Lørdag og søndag den 12. /Toywinner) og 13. oktober /Specialudstilling): Næstved - 1 udstilling hver dag
  • Søndag den 24. november: Middelfart - 1 udstilling

Lille Hund. Bladet udsendes fem gange om året. Der har været store problemer med at få dem frem til medlemmerne. Fremover vil de medlemmer, som ikke modtager et blad få et via mail.

KSSs sundhedsudvalg har netop afholdt temadag om brachycephale (kortnæsede) racer med 160 deltagere.

Der afholdes temaaftner om drægtighed og fødsel tre steder i landet.

Derefter fulgte en lang debat om indførsel af hvalpe fra Østeuropæiske lande. Flere af racerne i KSS oplever dette problem. Der er så mange hvalpe til salg, at DKK opdrætterne ikke kan sælge deres.

KSSs bestyrelse ønsker, at DKK vil indføre et krav om at importerede hvalpe skal være udstillet/avlsgodkendt og være patellaundersøgt, før de får en DKK stambog. Det samme skal gælde hunde, der overføres fra andre stambogsførende klubber.

Herefter kom DKKs formand Jørgen Hindse på banen.

I  2012 indførte  DKK en række ændringer for at få flere til at registrere deres hvalpe i DKK. Mottoet var: Ansvaret tilbage til opdrætterne. En lang række avlskrav blev til avlsanbefalinger. Siden er der sket en markant stigning i antallet af hvalpe, der registres med DKK stambog. 1/3 af alle disse hvalpe registreres med basisstambog og 2/3 med basisplus stambog. Men der er stadig lang vej.  
I 2017 blev der registret 12.906 hunde i Dansk Hunderegister, kun de 2.770 fik en DKK stambog. Til sammenligning nævnede JH, at i Finland har 82% af hundene stambog fra den finske kennelklub
.
DKK arbejder på at udbrede fordelene ved at købe hund med DKK stambog fra en anerkendt opdrætter. Men det er dyrt at lave kampagner, der når ud til Hr og Fru Danmark.

Efter JHs indlæg fulgte en lang og følelsesladet debat om emnet. JH opfordrer DKK opdrætterne til at tage kampen op og udkonkurrere de useriøse hundehandlere ved at lave flere hvalpe, og er de svære at sælge, så sætte priserne ned.

Der deltog ca. 70 personer. Vi var to fra Tibetanergruppen.

Hanne Mathiasen